W RAMACH PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH OFERUJEMY

6 SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH

Omówienie przykładów operatów szacunkowych, sposoby pozyskania dokumentów i materiałów niezbędnych do sporządzenia przykładów operatów szacunkowych oraz obowiązujące przepisy prawa.

1 WIZJA TERENOWA

Wyjazd terenowy na nieruchomość leśną.

1 WYJAZD DO URZĘDU

Zapoznanie praktykantów ze sposobem pozyskania rejestrów cen oraz dokumentów ewidencyjnych znajdujących się w ZGiM Geopoz.

CO NAS WYRÓŻNIA
  • Comiesięczne spotkania omawiające kolejne przykłady operatów szacunkowych.
  • Weryfikacja każdego projektu operatu szacunkowego wraz z korektami.
  • Indywidualne podejście do praktykanta – stały kontakt mailowy i telefoniczny.
  • Atrakcyjne ceny i płatność ratalna.
CZAS TRWANIA PRAKTYK

Praktyki trwają 6 miesięcy,  w czasie których praktykant zobowiązany jest wykonać 6 projektów operatów szacunkowych.

OPŁATA ZA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości opłata stanowi 50% kwoty ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru.
  • Koszt praktyki może być rozłożony na II równe raty.
  • W przypadku ustalenia z opiekunem praktyk nowego terminu w związku z nie zakończeniem części praktyk lub nie wykonaniem wszystkich projektów operatów szacunkowych w określonym terminie zostaną naliczone dodatkowe opłaty.
MASZ PYTANIA?  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI